SK | CZ

O nás

So skúsenosťami v oblasti fotovoltiky na českom a slovenskom trhu, sme sa za viac ako 12 rokov stali spoločnosťou ponúkajúcou profesionálne služby v tomto segmente. Vnímame, že podmienky na trhu sú zrelé na rozmach ponuky kvalitných fotovoltických riešení.

Ako projekčná a realizačná firma sa podieľame na zabezpečení prechodu k modernej energetike ako na v Slovensku, tak i v Českej republike.

Náš cieľ pre komerčné subjekty je:

 • znížiť závislosť na dodávkach elektrickej energie
 • znížiť náklady na elektrinu
 • pomáhať pri znižovaniu emisií CO2 (splnenie kritérií ESG)
 • umožniť účasť na trhu s predajom energie

Poskytované služby v oblasti návrhu projektu, montáže a dotácií pre fotovoltaiku

Projektový manažment

Zákazku riadime s ohľadom na optimálne nastavenie kľúčových parametrov ako sú:

 • harmonogram
 • náklady
 • súvislá inžinierska činnosť

Využívame interné technické smernice odvodené z FM GLOBAL štandardov pre požiarnu bezpečnosť a optimalizáciu v oblasti fotovoltiky. Sme súčasťou Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

V súlade s cieľom poskytovať riešenia fotovoltických projektov najvyššej kvality spolupracujeme s kľúčovými dodávateľmi, ktorí poskytujú fotovoltický a elektroinštalačný materiál vysokej kvality. Kladieme dôraz na individuálny prístup a počas projektu fotovoltaiky sme schopní vyhovieť aj špecifickým požiadavkám zákazníka.


Štúdie uskutočniteľnosti

Vypracovávame štúdie uskutočniteľnosti pre všetky druhy objektov a areálov. Slúžia ako podklad pre žiadosti o príslušné dotácie na fotovoltiku a na ich základe klient získava predstavu o ekonomicko-stavebnom riešení potenciálnej fotovoltaickej výstavby. Súčasťou je aj zabezpečenie stanoviska k pripojeniu do distribučnej siete - tzv. Zmluva o pripojení alebo Zmluva o budúcej zmluve - jednak priamo s príslušnou distribučnou spoločnosťou a rovnako aj v prípade pripojenia fotovoltickej elektrárne do lokálnej distribučnej siete (LDS).


Príprava na výstavbu FVE

Vypracovanie projektových dokumentácií všetkých stupňov

Pre zabezpečenie plynulosti výstavby fotovoltickej elektrárne si včas rezervujeme potrebný materiál od renomovaných výrobcov. Sme súčasťou Solarity Group.

Nedeliteľnou súčasťou dodávky fotovoltiických elektrární je:

 • štúdia uskutočniteľnosti – Stavebný zámer
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • dokumentácia pre stavebné povolenie
 • dokumentácia pre realizáciu stavby
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia

Dokumentáciu súvisiacu s montážou fotovoltických systémov vypracovávame vrátane nadväzných profesií.


Získanie stanovísk príslušných orgánov

Časovo najnáročnejšiu časť dodávky diela zabezpečujú naši inžinieri počas celého procesu individuálne, v závislosti od povahy stavby. Zabezpečenie inžinieringu diela je súčasťou dodávky.


Výstavba fotovoltickej elektrárne (FVE)

Vykonávame výstavbu - inštaláciu strojnej časti FVE - konštrukcie a elektro časti fotovoltických panelov, meničov a príslušenstva pre vyvedenie výkonu do siete, pri priemyselných elektrárňach aj dispečerského riadenia.


Záručný/pozáručný servis a monitoring

Neoddeliteľnou súčasťou života FVE je následný prevádzkový dohľad, záručný a pozáručný servis, monitoring a ďalšie služby súvisiace s prevádzkou firemnej solárnej elektrárne.

Vysoká kvalita poskytovaných služeb

Vysoká kvalita poskytovaných služeb

Individuálny prístup a rýchla odozva

Individuálny prístup a rýchla odozva

Udržateľné inovatívne riešenia

Udržateľné inovatívne riešenia

Silné vzťahy s inštitúciami a dodávateľmi

Silné vzťahy s inštitúciami a dodávateľmi

Naši dodávatelia

Sme členmi

Sme súčasťou Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).