SK | CZ

Aký typ solárnych modulov od JinkoSolar vybrať pre svoje projekty?

7. 1. 2022

Spoločnosť JinkoSolar je celosvetovo známa výrobou vysoko kvalitných modulov. Už viac ako 15 rokov poskytuje solárne riešenia pre široké spektrum zákazníkov. Na základe dlhoročných skúseností v oblasti solárnej energie vytvorila spoločnosť Jinko Solar dobre premyslený vertikálne integrovaný systém výroby s ročnou kapacitou 22 GW pre mono wafery, 11 GW pre solárne články a 31 GW pre solárne panely (k 31. decembru 2020).

Od roku 2020 sa spoločnosť Jinko zameriava na vývoj a výrobu modulov Tiger s pokročilými technológiami Multi-busbar + Tiling Ribbon + Half Cut v kombinácii s vysoko účinným článkom Jinko.

Existujú 4 podskupiny modulov Tiger:

  • modul Tiger: typ P, články 163 mm
  • modul Tiger: typ N, články 163 mm
  • modul Tiger LM: typ P, články 166 mm
  • modul Tiger Pro: typ P, články 182 mm

Tiger Tiger typ N Tiger LM Tiger Pro
Typ článku typ P typ N typ P typ P
Velikost článkov 163 mm 163 mm 166 mm 182 mm
Konfigurácia modulu 66 článkov: 390 – 410 W
78 článkov: 460 – 480 W
60 článkov: 355 – 375 W
66 článkov: 390 – 410 W

Čierny modul:
60 článkov: 345 – 365 W
66 článkov: 385 – 405 W
72 článkov: 435 – 455 W 54 článkov: 395 – 415 W
60 článkov: 440 – 460 W
72 článkov: 530 – 550 W
Dĺžka modulu (mm) 66 článkov: 1855
78 článkov: 2182
60 článkov: 1692
66 článkov: 1855
72 článkov: 2096 54 článkov: 1722
60 článkov: 1903
72 článkov: 2274
Šírka modulu (mm) 66 článkov: 1029
78 článkov: 1029
60 článkov: 1029
66 článkov: 1029
72 článkov: 1039 54 článkov: 1134
60 článkov: 1134
72 článkov: 1134
Hmotnosť modulu (kg) 66 článkov: 20,8
78 článkov: 25,0
60 článkov: 19
66 článkov: 20,8
72 článkov: 25,1 54 článkov: 22
60 článkov: 24,2
72 článkov: 28,9
Max. účinnosť 21,48 % 21,54 % 20,89 % 21,33 %

Označenie modulu typu N odkazuje na existenciu N vrstvy (substrátu) vnútri fotovoltaického článku, ktorá je silnejšia ako P vrstva. Hlavným rozdielom medzi solárnymi článkami typu P a typu N je počet elektrónov. Článok typu P je obvykle dotovaný borom, ktorý má o jeden elektrón menej ako kremík (a tým pádom má článok kladné nabitie). Článok typu N je dopovaný fosforom, ktorý má o jeden elektrón viac ako kremík (a preto má článok záporný náboj). Zmenou substrátu z typu P na typ N sa dosiahne vyššia odolnosť článku voči slnečnému žiareniu a kyslíku vo vzduchu, čo výrazne spomaľuje rýchlosť degradácie.

Koncept článku typu P PERC

Koncept článku typu N PERT

Monokryštalické moduly Tiger typ P:

  • Degradácia počas prvého roku je 2,0 % a potom každý rok 0,55 % až do konca záruky na výkon, ktorá trvá 25 rokov. Skutočný výkon na konci záručnej doby by nemal byť nižší než 84,8 % nominálneho výkonu.

Monokryštalické moduly Tiger typ N:

  • Degradácia počas prvého roku je 1,0 % a potom každý rok 0,4 % až do konca záruky na výkon, ktorá trvá 30 rokov. Skutočný výkon na konci záručnej doby by nemal byť nižší než 87,4 % nominálneho výkonu

Nasledujúci graf ukazuje, že inštalácia s modulmi typu N bude mať prínos z dlhšej záruky na výkon. Modrá oblasť znázorňuje, že inštalácia s modulmi typu N vyrobí približne o 15 % viac garantovanej energie v porovnaní s modulmi typu P.

To však nemusí nutne znamenať vyšší zisk pri používaní modulov typu N. Cena modulu typu N je približne o 10 až 15 % vyššia ako u typu P pri rovnakom výkone. Preto splácanie tejto vyššej investície potrvá niekoľko rokov. Skutočná doba návratnosti investície bude závisieť od mnohých faktorov, ako je umiestnenie inštalácie, stav inštalácie, cena elektriny a jej ročný nárast. V závislosti na konkrétnej situácii môže doba návratnosti dosahovať od 5 do 10 rokov. Projektant by preto mal pred výberom medzi modulmi typu P a typu N zvážiť všetky tieto faktory a rozhodnúť sa, ktorý typ modulu je pre daný projekt výhodnejší.

Taktiež je dôležité poznamenať, že moduly typu N obvykle ponúkajú dlhšiu záruku (15 až 25 rokov) v porovnaní so štandardnou zárukou 12 rokov. To je tiež dobrým dôvodom na zváženie použitia modulu typu N, najmä pre rezidenčné projekty. Moduly typu N stále predstavujú relatívne malý podiel trhu, avšak vzhľadom na to, že na trh vstupuje stále väčší počet kľúčových hráčov, ako je Jinko, a taktiež vzhľadom na výhody, ako je nižšia rýchlosť degradácie a dlhšia záruka, môžeme očakávať, že moduly typu N budú nakoniec zaberať väčší podiel na trhu.

Ak budete potrebovať ďalšiu pomoc, neváhajte nás kontaktovať.

KONTAKTY

 

Ďalšie novinky: