SK | CZ

Synergia fotovoltaických systémov a batériových úložíšť

20. 2. 2024

TOS Varnsdorf je popredným svetovým dodávateľom kompletných technológií pre obrábanie a výrobcom obrábacích strojov so špecializáciou na výrobu horizontálnych frézovacích a vŕtacích strojov, obrábacích centier a portálov. Spojenie efektívneho výkonu fotovoltaiky v riešení so správou a skladovaním elektrickej energie, spolu s jej maximálnym využitím, má za úlohu spoločnosti TOS Varnsdorf zabezpečiť požadovanú návratnosť investícií, bez toho, aby bola významne ovplyvnená budúcim vývojom na trhu s energiami.
Plánovanie energetických stratégií je dnes zásadnou činnosťou pre efektívne riadenie firemných financií, a preto sme na spoluprácu na projekte FVE pre TOS Varnsdorf, a.s., oslovili spoločnosť Wattstor, ktorá projektu poskytla integrovaný systém riadenia energie Podium EMS a batériové úložisko pre fotovoltaiku. Projekt sme realizovali v Českej republike.

Kvalitná projektová dokumentácia ako nástroj úspory času

Predmetom dodávky je priemyselná strešná solárna elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom 560 kWp, ktorá je situovaná na streche jednej haly. Využitý bol fotovoltaický materiál popredných svetových výrobcov, ktorý má zabezpečiť nielen spoľahlivú funkčnosť, ale aj ľahkú bankovateľnosť zvolenej investície. Vďaka rýchlemu a kvalitnému vyhotoveniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a intenzívnemu inžinierstvu, získal projekt FVE stavebné povolenie v priebehu necelých štyroch mesiacov.

Inteligentné prepojenie fotovoltaiky a batériového úložiska

Fotovoltaická elektráreň bola v rámci tohto projektu doplnená o batériové úložisko od dodávateľa Wattstor s celkovou kapacitou 544 kWh a výkonom 250 kW, pričom v budúcnosti je možné úložisko rozšíriť až na 1080 kWh inštalovanej kapacity a 500 kW výkonu. Batériové úložisko je dodávané v celistvom kontajnerovom prevedení s kompletnou výbavou, takže je plne prispôsobené pre vonkajšie použitie.
Dodávané úložisko je vďaka inteligentnému riadeniu poskytovaného systémom Podium EMS schopné fungovať v mnohých režimoch, ktoré investorovi prinášajú podstatné úspory alebo dodatočné príjmy. Napríklad je možné využívať ho na ukladanie prebytkov vyrobenej energie z fotovoltaickej elektrárne, ďalej je možné vďaka nemu regulovať hodnoty štvrťhodinových maxim príkonu areálu. V neposlednom rade úložisko ponúka aj možnosť využívania výkyvov cien elektriny na dennom trhu, kedy investor uloží zakúpenú energiu pri jej nízkej cene mimo špičku a využije ju pri vysokej cene v dobe špičky, čo je momentálne hlavným cieľom investora. Veľkou výhodou elektrárne je, že režim prevádzkovania batériového úložiska sa dá kedykoľvek zmeniť. Úložisko tak môže v budúcnosti napríklad dobre fungovať ako podporný zdroj stabilizácie sústavy.

Optimalizácia výroby a spotreby energie vďaka komplexnosti energetického systému

Celý systém bolo potrebné skoordinovať i s kogeneračnými jednotkami, ktoré investor v rámci areálu už prevádzkuje. Všetky výrobné moduly sme zahrnuli do celistvého systému dispečerského riadenia, čím boli splnené pripojovacie podmienky. Vhodnou kombináciou fotovoltaickej elektrárne, batériového úložiska a kogeneračných jednotiek vznikne nový komplexný energetický systém, jeho užívaním môže investor optimalizovať výrobu a spotrebu elektriny v areále a tým aj ušetriť významnú časť finančných prostriedkov. V súčasnej dobe je elektráreň vo výstavbe, keď je takmer dokončená montáž a čoskoro môže začať proces napojenia na existujúce rozvody areálu.

 

Ďalšie novinky: